Grape Leaves in the Fall
Grapevine Platter
Grape Leave Platter
Hundreds of Leaves
Magical Frog Pond
Grape Leaf Platter
Maple Leaf Platter
Grape Leaf Platter
Grape Leaf Bowl
    Grape Leaf Platter

    Grape Leaf Platter. Approx 17"